Kerhonohjaaja

Osaava kerhonohjaaja -koulutus järjestetään Lahdessa vuosittain elokuun lopulla. Mahdollisista lisäkoulutuksista voitte tiedustella yhdistyksen toiminnanjohtajalta.

OSAAVA KERHONOHJAAJA –koulutus 0,5 op. (+ käytännön toiminta 0,5 op.)

 

Paikka: Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha Neljänkaivonkatu 47 15100 LAHTI

Aika:  

Hinta: 

Tavoite

Osaava kerhonohjaaja -koulutus valmentaa nuoria toimimaan kerhojen ohjaustehtävissä. Koulutukseen sisältyy Osaava kerhonohjaaja -opas.

Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen jälkeen osallistuja:

  • Saa valmiudet toimia ohjaajana kerhossa
  • Osaa antaa esimerkkejä ryhmäytymisen vaiheista ja tunnistaa ongelmia ryhmässä
  • Osallistuja osaa listata kerhon turvallisuussuunnittelussa keskeisiä asioita
  • Osaa suunnitella kerhokerran ja kerhokauden
  • Osaa hyödyntää leikkejä ja erilaisia menetelmiä

Osaava kerhonohjaaja 4H-toiminnassa -koulutuksessa osallistuja saa valmiudet 4H-kerhojen ohjaamiseen. Hän osaa kertoa 4H-järjestöstä kerholaisille ja heidän vanhemmilleen, osaa hyödyntää TOP-tehtäväsivustoa kerhotoiminnassa sekä hallitsee yhdistyskohtaiset kerhotoiminnan käytännöt.

Osaava kerhonohjaaja 4H-toiminnassa -koulutuksen jälkeen osallistuja:

  • Osaa kertoa 4H-kerhotoiminnan tavoitteista ja arvoista kerholaisille ja heidän vanhemmilleen
  • Osaa hankkia tietoa 4H:n ajankohtaisista asioita ja kampanjoista verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta
  • Osaa laatia 4H-kerhoonsa turvallisuussuunnitelman
  • Osaa käyttää TOP-tehtäväsivustoa ja hyödyntää sitä kerhotoiminnassa
  • Osaa lisätä itse tekemiään tehtäviä TOP-tehtäväsivustolle

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat vähintään 15-vuotiaat nuoret, jotka ovat kiinnostuneet ryhmän ohjauksesta. 
(Kerhon apuohjaaja (13+) toimii kokeneemman ohjaajan kanssa. Kerhonohjaaja on alle 18-vuotias ohjaaja. Aikuista kerhonohjaajaa kutsutaan aikuisohjaajaksi.)

Koulutuksen sisältö

Osaava kerhonohjaaja -koulutus ja Osaava kerhonohjaaja 4H-toiminnassa ovat molemmat kestoltaan yhden päivän, 0,5 opintopistettä.

Digitaalinen osaamismerkki
Osaava kerhonohjaaja -koulutuksesta voi saada digitaalisen osaamismerkin. Lue lisää

Opintopisteet
Osallistuja voi saada Osaava kerhonohjaaja (0,5 op) ja Osaava kerhonohjaaja 4H-toiminnassa (0,5 op) -koulutuksista opintopisteytetyt todistukset.Lue lisää: Opintopisteitä ja osaamismerkkejä 4H-toiminnasta

 

Ilmoittautumiset nettisivujen ilmoittautumislomakkeen kautta 

Lisätietoa Lahden 4H-yhdistys ry

toiminnanjohtaja petra.kerkka@4h.fi gsm. 050 462 2511