AVOIN TYÖPAIKKA: 4H-kehittäjä

25.2.2015

4H-Kehittäjä Lahden 4H-yhdistykseen

25.2.2015

Lahden 4H-yhdistys ry hakee määräaikaiseen työsuhteeseen (12 kk) 4H-kehittäjää yhdistyksen nuorisotyöhön, Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalle Lahteen. Työpaikka on osa Raha-automaattiyhdistyksen Paikka auki – nuoret työelämään -avustusohjelmaa, jolla edistetään nuorten työllistymistä. Hakijan tulee olla työtön tai työelämän ulkopuolella ja iältään alle 29-vuotias.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja itsenäisen työn sekä näköalapaikan nuorisotyöhön ja nuorten työ- ja yrittäjyyskasvatukseen. 4H on sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen. 4H:n arvot ovat Harkinta, Harjaannus, Hyvyys, Hyvinvointi – Head, Hands, Heart, Health. Lahden 4H-yhdistys on Suomen 4H-liiton jäsenyhdistys. Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla ja pihan miljöö luo loistavat puitteet 4H-toiminnan toteuttamiselle.

Kehittäjän tehtäviin kuuluvat yhdistyksen 4H-nuorisotyön kehittämiseen liittyvät työtehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluvat ohjaustyöt, koulutustyöt, toimistotöitä ja hallinnollisissa tehtävissä avustamista sekä muut toiminnanjohtajan määräämät työtehtävät.

Koulutusvaatimusta tehtävään ei ole. Halu oppia uutta, soveltuvuus alalle, kiinnostus ja asenne ovat avainasemassa! Työ edellyttää innovatiivista työotetta, joustavuutta työajoissa ja ilta- ja viikonlopputöitä. Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää intoa toimia nuorten kanssa, kiinnostusta kolmannen sektorin työstä, innostunutta, yritteliästä ja itsenäistä työotetta. Työsuhde voi jatkua avustusohjelman jälkeen.

Palkkauksessa ja työsuhteen ehdoissa noudatetaan Neuvonta-alan runkosopimusta ja koeaikaa. Työ on kokoaikatyö.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä rikosrekisterilain 6.2  §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tiedustelut työpaikasta tiistaina 10.3.2015 kello 12 – 16 välillä yhdistyksen toiminnanjohtajalta.

 

 

www-osoite                          www.lahti.4h.fi

Yhteystiedot                        toiminnanjohtaja Petra Kortelainen, puh. 050 462 2511, s-posti                                                 petra.kortelainen@4h.fi

Työpaikan osoite              Neljänkaivonkatu 47 15100 Lahti

Palkkaus                                 Neuvonta-alan TES

Työ alkaa                                1.4.2015 klo 8

Työaika                                    kokoaikatyö

Työn kesto                             12 kk

Haku päättyy                       13.3.2015 klo 15:00

Jätä hakemus                      sähköisesti lahti@4h.fi