4H-nuorisotyö - HUOMISEN HUIPULLE!


Toimimme lähellä lapsia ja nuoria, sillä paikallista nuorisotyötä tekee 225 4H-yhdistystä eri puolilla Suomea. Yhdistykset järjestävät lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa yhdessä ja tutustua muihin paikkakunnan lapsiin ja nuoriin. 4H-nuorisotyö perustuu arvoihin Head, Hands, Heart ja Health. Jo pienten lasten kerhotoiminnassa opetellaan vuorovaikutustaitoja, harjoitellaan erilaisia kädentaitoja ja ryhmässä toimimista. Perustan toiminnalle luo Kolme askelta työelämään -malli ja Kansalaiskasvatuksen malli.

Kannustamme toiminnassa mukana olevia nuoria (13 – 28) tarttumaan toimeen, olemaan rohkeita ja kokeilemaan omia taitojaan, vahvistamaan omaa osaamistaan ja omaksumaan yritteliään asenteen. 4H-harrastus kannustaa jatkuvaan oppimiseen, omien unelmien tavoitteluun, vastuun ottamiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Voit tutustua nuorten työllistämiseen ja 4H-yrittäjyyteen.

Lahden 4H-yhdistys toteuttaa 4H:n toimintaa paikallisesti Lahdessa. Yhdistys on rekisteriöity vuonna 1999.

Lahden 4H-yhdistys noudattaa valtakunnallisia 4H-strategian linjauksia. Lahden 4H-yhdistys luo työllistymisen edellytyksiä nuorille. Tarjoamme lapsille ja nuorille elämänhallintaa tukevia palveluita; kerho-, kurssi- ja työtoimintaa. Yhdistys työllistää vuosittain yli 100 henkilöä.

Historiaa

4H-toimintaa Suomessa vuodesta 1928 saakka!

Vuonna 1999: Lahden 4H-yhdistyksen virallinen perustamiskokous

Lahden 4H-yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 1.6.1999 Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla. Perustamiskokouksessa oli mukana: Pauli Ihamäki, Tuija Nurmi, Tiina Johansson, Sirpa Tetri, Erkki Jaakkolaja Jarmo Kujanpää sekä yhdistyksen toiminnanjohtaja Tiina Valonen. Yhdistyksemme rekisteröitiin vuonna 2000.

Tiina Valosen jälkeen Lahden 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana aloitti vuonna 2009 Petra Kortelainen (nyk. Kerkkä).

Vuonna 2016: 20 vuotta kotieläinpihaa

Yhdistyksemme toimisto sijaitsee Yli-Marolan 4H-kotieläinpihalla Lahdessa. Pihapiiri on kulttuurihistoriallinen kohde Lahdessa ja pihapiirin historiasta löydät enemmän tietoa kohdasta: Kotieläinpiha. Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha aloitettiin Lahden kaupungin ja Etelä-Suomen 4H-piirin kanssa yhteistyössä jo 1996. 4H-toimintaa on ollut Lahden alueella jo vuodesta 1945.Vuonna 2016 yhdistys avasi kotieläinpihan yleisölle 20. kerran. 

4H-toimintaa järjestetään ympäri Lahtea. Vuonna 2016 Lahden 4H-yhdistys ry aloitti yhteistyössä mm. Ponitaivaan ja Uudenkylän poniurheilijat ry:n kanssa ratsastustallin rakennustyöt Jokimaan ravikeskuksen läheisyyteen. Ponitaivas Jokimaa tarjoaa turvallista ja monipuolista poniurheiluharrastuksen lapsille, nuorille ja myös aikuisille. Kotieläinpihan toiminta vaatii hyvää yhteistyötä maatilojen kanssa. 

Vuonna 2018: 4H-toimintaa Suomessa 90 vuotta

Vuosi 2018 näkyi myös Lahdessa vakaana 4H-toimintana, sillä 4H-järjestöllä oli juhlavuosi. 4H-toimintaa on ollut jo 90 vuotta Suomessa! Juhlavuoden toimintaa Lahdessa tuki Suomen Kulttuurirahasto. Avustuksen turvin Lahden 4H-yhdistyksen toimintatilastot olivat suurimmat kuin koskaan. 4H-toiminnalle on selkeä tarve, myös kaupungeissa.

Vuonna 2019: 20 vuotta Lahden 4H-yhdistys ry

Lahden 4H-yhdistys ry on rekisteröity virallisesti vuonna 1999. 4H-toimintaa Lahdessa on ollut jo huomattavasti kauemmin, mutta yhdistyksen perustaminen tuli ajankohtaiseksi, kun Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha aloitti toimintansa Lahdessa yhteistyössä Etelä-Suomen 4H-piirin ja Lahden kaupungin kanssa.