Yhdistys

4H-nuorisotyö - HUOMISEN HUIPULLE!

 

Toimimme lähellä lapsia ja nuoria, sillä paikallista nuorisotyötä tekee 225 4H-yhdistystä eri puolilla Suomea. Yhdistykset järjestävät lapsille ja nuorille mahdollisuuksia harrastaa yhdessä ja tutustua muihin paikkakunnan lapsiin ja nuoriin. 4H-nuorisotyö perustuu arvoihin Head, Hands, Heart ja Health. Jo pienten lasten kerhotoiminnassa opetellaan vuorovaikutustaitoja, harjoitellaan erilaisia kädentaitoja ja ryhmässä toimimista. Perustan toiminnalle luo Kolme askelta työelämään -malli ja Kansalaiskasvatuksen malli.

Kannustamme toiminnassa mukana olevia nuoria (14 – 28) tarttumaan toimeen, olemaan rohkeita ja kokeilemaan omia taitojaan, vahvistamaan omaa osaamistaan ja omaksumaan yritteliään asenteen. 4H-harrastus kannustaa jatkuvaan oppimiseen, omien unelmien tavoitteluun, vastuun ottamiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Voit tutustua nuorten työllistämiseen ja 4H-yrittäjyyteen.

Lahden 4H-yhdistys toteuttaa 4H:n toimintaa paikallisesti Lahdessa. Yhdistys on rekisteriöity vuonna 1999.

Lahden 4H-yhdistys noudattaa valtakunnallisia 4H-strategian linjauksia. Lahden 4H-yhdistys luo työllistymisen edellytyksiä nuorille. Tarjoamme lapsille ja nuorille elämänhallintaa tukevia palveluita; kerho-, kurssi- ja työtoimintaa. Yhdistys työllistää vuosittain lähes 100 henkilöä.