Vapaaehtoistoiminta

Tule vapaaehtoiseksi 

Vapaaehtoiset ovat järjestömme sydän! Tule mukaan mielekkääseen ja innostavaan toimintaan lasten ja nuorten pariin. Voit toimia eri tavoin nuoren ohjaajana. Tarvitsemme juuri sinua!
4H:ssa tehtävä työ lasten ja nuorten parissa perustuu ammattitaitoisten toimihenkilöiden ja suuren vapaaehtoisten joukon yhteistyölle. Merkittävä osa varsinaisesta nuorisotyöstä tehdään vapaaehtoisvoimin. Lapset ja nuoret kohtaavat 4H-toiminnassa usein ensimmäisenä juuri vapaaehtoisen ohjaajan. Oletko sinä yksi heistä?

Meillä 4H:ssa vapaaehtoisia on ohjaustehtävissä noin 3 500 ja luottamustehtävissä lähes yhtä paljon.

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen edellyttää 4H-jäsenyyttä. Täten turvaamme myös vapaaehtoisten vakuutukset ja toimintamme turvallisuuden.

Mikä voisi olla sinun roolisi?

Vapaaehtoisia tarvitaan erilaisiin nuorisotyön tehtäviin. Järjestö perehdyttää ja kouluttaa vapaaehtoiset tehtäviinsä. Ota yhteyttä paikalliseen 4H-yhdistykseesi! Tiedot paikallisista 4H-yhdistyksistä ovat etusivulla oikeassa alareunassa kohdassa Etsi lähin yhdistys.

Kotieläinpihan avustajat

Yli-Marolan 4H-kotieläinpihan toimintaan on mahdollista myös osallistua vapaaehtoistyöhön. Pihalla kaivataan niin nikkarointiin, puutarhanhoitoon että eläinten hoitamiseen liittyvää apuvoimaa. Kaipaatko arkeen mukavaa tekemistä? Ole yhteydessä suoraan yhdistyksen toiminnanjohtajaan.

Kerhonohjaajat

Tavoitteena on, että kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset ohjaajat. Kerhonohjaajana voi toimia 13–18-vuotias nuori ja/tai aikuinen. Ohjaajat vastaavat kerhokertojen suunnittelusta ja toteutuksesta. 4H:ssa 4H-toiminnan lisääminen taajamissa ja kaupungeissa voi käytännössä perustua vain vapaaehtoisiin. Suositellaan, että nuoret (13-14 v) toimivat apuohjaajina aikuisen ohjaajan kanssa tai nuoret (15-18 v) ohjaavat kerhoa pareina. Kerhonohjaajat toimivat tehtävässä yleensä vähintään yhden lukukauden. Teemakerhon ohjaus sisältää yleensä kuusi kerhokertaa. Kerhojen ohjaustehtäviin toivotaan myös aikuisia vapaaehtoisia.

4H-helpparit

4H-helpparit ovat TOP-tehtäväsivuston isäntäväkeä, jotka antavat lapsille palautetta heidän tekemistään tehtävistä ja osallistuvat sivuston kehittämiseen yhdessä ylläpidon kanssa. Helppariksi voi hakea kuka tahansa 16 – 28-vuotias nuori.  Helpparit koulutetaan tehtäviinsä. Helpparit toimivat verkossa, joten tätä vapaaehtoistyötä voit tehdä vaikka kotisohvalta. Tutustu TOP-tehtäväsivustoon. Jos kiinnostuit, täytä hakulomake.

Työelämäkurssien ohjaajat

Työelämäkurssien vapaaehtoisina ohjaajina toimivat eri alojen ammattilaiset. Ohjaajan tehtävänä on perehdyttää nuoria kurssin aiheen mukaisiin käytännön työtehtäviin. Ohjaajan ammatillinen osaaminen voi liittyä mm. seuraaviin aloihin: Lastenhoito, Koiranhoito, Kotityöt, Pihatyöt ja Metsätyöt. Ohjaus voi olla yhden kurssikerran (4 t) mittainen.

Yritysohjaajat

Jokaisella 4H-yrityksellä on yritysohjaaja. Yritysohjaaja voi olla kuka tahansa aikuinen, jolla on kiinnostusta toimia tehtävässä. Ohjaajan tehtävänä on olla nuoren tukena ja apuna yritystoiminnan käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Yritysohjaaja ei ole juridisesti vastuussa nuoren harjoittamasta yritystoiminnasta. Yritysohjaaja sitoutuu tukemaan nuorta niin kauan kuin 4H-yritys on toiminnassa.

Isäntäperheet

4H-vaihtarit asuvat Suomessa oleskelunsa ajan isäntäperheissä. Isäntäperheen tehtävänä on tarjota nuorelle koti Suomessa hänen oleskelunsa ajan. Isäntäperheeksi soveltuu avoin ja kielitaitoinen, muiden maiden kulttuureista kiinnostunut perhe. Isäntäperheenä toimiminen voi vaihdella viikosta muutamaan kuukauteen.

Leirien, retkien ja kurssien järjestäjät ja ohjaajat

Leirien, retkien ja kurssien järjestäminen sekä ohjaaminen tarjoavat tehtäviä nuorten ohjaamisesta kiinnostuneilla aikuisille, opiskelijoille ja harjoittelupaikkaa tarvitseville. Monet tehtävistä ovat kertaluonteisia ja soveltuvat hyvin henkilöille, joita kiinnostaa lyhytkestoinen sitoutuminen. Kysy lisää paikallisesta 4H-yhdistyksestä.

Hallituksen jäsenet

Hallitusten jäseniltä edellytetään pitkäjänteistä sitoutumista ja kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan. Tehtävissä painottuvat yhdistyksen toiminnan suunnittelu, talous, hallinto, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö. Hallitus kokoontuu 4–8 kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta kerrallaan.