Yli-Marolan historiikki

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde Lahdessa. Pihapiiriä komistavat edelleen päärakennus, navetta, lato, talli ja saunarakennus.

Pihapiirin päärakennus otettiin käyttöön vuonna 1926 ja tilan asukkaina ja rakentajina olivat Tyyne ja Alfred Marola. Päärakennuksen on suunnitellut lahtelainen August Nieminen. Pihan rakennusten kivijalkojen kivet louhittiin Salinkalliosta ja rakennuksen hirret veistettin käsin Marolan omasta metsästä läheltä Launeen aluetta. Päärakennus on kolmikerroksinen, jonka alakerrrassa sijaitsevat kaksi huonetta, vessa ja tekinen tila. Keskikerrokseen on kaksi sisäänkäyntiä. Toista ovea kutsuttiin aikoinaan "paraatisisäänkäynniksi" ja toinen ovi oli tarkoitettu asukkaille sekä työläisille. Keskikerroksessa sijaitsevat neljä kammaria, sali ja porstua. Yläkerrassa eli vintissä sijaitsee kolme huonetta ja lisäksi kylmää ullakkotilaa.  

Pihapiirin vanhimpiin rakennuksiin kuuluu harkkokiviseinäinen navetta vuodelta 1905. Navetta on edelleen kotieläinpihan käytössä ja pihan eläimet majoitetaan sinne kesäisin. Navetta on uusittu vuonna 1930, jolloin sinne on vedetty mm. vesijohto. Navetassa on ollut aikoinaan paikat kuudelletoista lehmälle, parille vasikalle sekä rakennuksen päädyssä sijaitsee kanala.

Pihapiirin ladon takaseinän luodinreikien muistot ovat kansallissodan ajalta. Latoa käytettiin viljan ja rehun säilöntään ja tällä hetkellä rakennus toimii vanhojen tarvekalujen museona. Saunarakennus on pihapiirin rakennuksista uusin, sillä aikaisempi sauna paloi. Uusi saunarakennus rakennettiin 1930-luvulla.

Vaikka Launeen ja Asemantaustan alue kärsivät sota-ajalla suurista pommituksista, pihan päärakennus säästyi osumilta. Navetan lantala toimi sota-aikaan pommisuojana paikallisille asukkaille. Marolan perhe ei voinut lähteä sotaa pakoon eläinten vuoksi. Talon rakennuksiin majoitettiin sota-aikaan sekä maksullisia yöpyjiä että sodan lopulla perhe tarjosi majapaikan evakoille.

Rakennukset ja pellot myytiin Rakennusliike B & K:lle vuonna 1983. Nyt Yli-Marola on Lahden kaupungin omistuksissa ja Lahden 4H-yhdistys vaalii pihapiiriä kaupungin kanssa yhteistyössä. Kotieläinpiha avattiin yleisölle ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Vuonna 1996 laaditussa yleiskaavassa Marola mainittiin arvokkaana kohteena.

Vuonna 2022 Lahden kaupungin toimesta tilalla tehtiin isommat remontit ja pihapiirin päärakennus sai uuden ulkokuoren.

Yli-Marolan päärakennus vuonna 1930
Yli-Marolan päärakennus vuonna 2020