Kriisistä selviytyjiksi -webinaari (maksuton)

4.5.2020


Kriisistä selviytyjiksi -webinaari


Lasten ja nuorten kohtaaminen ja tukeminen koronaviruksen aiheuttamassa ahdistuksessa ja kriiseissä. Asiantuntijat antavat myös keinoja auttajien jaksamiseen.

Webinaarin tavoite: 
• Antaa perustietoa nuoren surun etenemisestä ja kohtaamisesta.
• Antaa kuva erilaisista kriiseistä ja nuorten tukemisen keinoista.
• Tukea omaa jaksamista kriisitilanteissa.
• Antaa valmiuksia kohdata pandemian aiheuttamia erityiskysymyksiä nuorten parissa toimiville.

Kohderyhmä:

Nuorten parissa toimivat ammattilaiset ja muut avustajat.

Aika: tiistaina 12.5.2020 klo 14-16

Asiantuntijoina ET psykoterapeutti Merja-Liisa Norjava ja VET psykoterapeutti Jouko Vesala. Asiantuntijoille voitte toimittaa myös etukäteen mahdollisia kysymyksiä oheisen lomakkeen kautta, mutta kysymyksiä voi myös esittää webinaarin aikana.

Laitamme noin 12 tuntia ennen webinaarin alkua osallistumislinkin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Yhteystiedot

Petra Kerkkä p. 050 462 2511 petra.kerkka@4h.fi

 

LIITY kokoukseen alapuolen linkin kautta

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYzZDQ4YTEtMzhhYS00ODg1LTg0MTctMjNiNDc2NDVjYzA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22397e0068-a975-4bab-83d4-c218d41452a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e3bc234e-bd4b-4251-9253-42e35e6ea369%22%7d